joom March 9, 2021
การสร้าง EQ ที่ดีให้ลูก ให้ลูกมีความ ฉลาดทางอารมณ์ และมีสุขได้ในทุกวัน

ลูกรักของคุณจะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ คุณต้องเริ่มจาก การสร้าง EQ ที่ดีให้ลูก เพื่อให้เขามีความสุขได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด เขาก็จะแข็งแกร่ง ภูมิใจในตนเอง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่ดีได้

รวมเทคนิค การสร้าง EQ ที่ดีให้ลูก เพื่ออนาคตที่ดีของลูกรัก

รวมเทคนิค การสร้าง EQ ที่ดีให้ลูก

เข้าใจพัฒนาการของลูกน้อย อันดับแรกในการสร้าง EQ ที่ดีให้ลูกคุณต้องเข้าใจก่อนว่าในวัยของลูกคุณ เขาสามารถทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้ เพราะถ้าคุณพยายามผลักดันให้เขาทำในสิ่งที่ยังไม่ถึงวัย เขาย่อมทำไม่ได้หรือได้ผลไม่เต็มที่ และเขาก็จะรู้สึกล้มเหลวผิดหวัง และอาจทำให้เขาขาดความสุข ดังนั้นการศึกษาพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยจึงเป็นสิ่งที่คุณสมควรเรียนรู้

พ่อและแม่ต้องช่วยกันเลี้ยง สังคมไทยมักปล่อยให้หน้าที่การเลี้ยงลูกเป็นของแม่คนเดียว ขณะที่พ่อออกไปทำงานหาเงิน แต่ถ้าคุณอยากให้ลูกน้อยมีความฉลาดทางอารมณ์การสร้าง EQ ที่ดีให้ลูกคุณก็ควรมีส่วนช่วยเลี้ยงลูกทั้งพ่อและแม่ เพื่อให้เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ จากพ่อและแม่ และเห็นมุมมองของคุณทั้งสอง เพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตของเขา

เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกน้อย สิ่งสำคัญที่สุดในการสอนลูกน้อย และทำให้ลูกมี EQ สูงก็คือ เขาจะต้องเห็นแบบอย่างที่ดีจากพ่อแม่ เพราะหากคุณสอนแต่สิ่งที่ดี แต่ตัวคุณกลับทำตรงกันข้าม เขาย่อมจะเกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจ และเห็นว่าทำสิ่งผิดๆ ก็ได้ ขนาดพ่อแม่เขายังทำได้เลย และถ้าคุณไม่นำพาเขาไปในทางที่ถูกต้อง เขาก็เดินผิดทางเหมือนคุณ

ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน อย่าลืมให้เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกห้องเรียนดูบ้าง  เช่น งานศิลปะ การทำอาหาร การทำสวนครัว เย็บปักถักร้อย งานประดิษฐ์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเต้น หรือสิ่งที่เขาสนใจ สิ่งเหล่านี้คือการสร้าง EQ ที่ดีให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องทำเพื่อเกรด แต่เป็นการฝึกให้เขาได้รู้จักการใช้ชีวิต ว่าไม่ได้มีแค่การเรียนเท่านั้น เพราะชีวิตจริงที่เขากำลังจะเติบโตขึ้น เขาจะต้องอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ และแวดล้อมไปด้วยผู้คน ซึ่งลูกน้อยของคุณจะมีความสุขได้ สิ่งสำคัญก็คือการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับสังคมได้นั่นเอง 

การสร้าง EQ ที่ดีให้ลูก โดยให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

babygiveawaysgalore มีเรื่องราว เทคนิคการเลี้ยงลูก เรื่องราว แม่และเด็ก เคล็ดลับ เรื่องน่ารู้ มีให้ทุกท่าน ได้ค้นหา อย่างครบถ้วน และต้องขอขอบคุณ sumoslot ที่ได้มอบบทความ เกี่ยวกับแม่เละเด็ก ให้ทุกคนได้เพิ่มความรู้ดีๆ ในวันนี้ด้วยค่ะ