joom October 5, 2020
วิธีสร้างนิสัยกระตือรือร้น ให้กับเด็ก

จากผลการสำรวจจากประเทศอังกฤษพบว่าเด็ก 33.3% ของเด็กวัยรุ่นยุคนี้มีความเฉื่อยชาและไม่กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะติดอยู่กับการนั่ง ๆ นอน ๆ ดูทีวี เล่นเกม และไม่ค่อยขยับตัวไปไหน ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนในเด็กวัยรุ่นตามมาอย่างช่วยไม่ได้ เพื่อลดปัญหาความเฉื่อยชาในเด็กวัยรุ่น การให้ความสนใจกับเด็กเล็กและดูแลตั้งแต่เด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญ 3 เคล็ดลับง่าย ๆ วิธีสร้างนิสัยกระตือรือร้น เพื่อลดความเฉื่อยชา ในเด็ก

แนะนำวิธีสร้างนิสัยกระตือรือร้นในเด็กแบบง่ายๆ

1. เปิดโลกให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งที่หลากหลาย – เคล็ดลับง่าย ๆ วิธีสร้างนิสัยกระตือรือร้น ลดความเฉื่อยชา ในเด็ก เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการที่พ่อแม่ให้เวลาและกิจกรรมกับลูก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย เล่นเกมฝึกสมอง ออกไปเที่ยวตามสถานที่ใหม่ ๆ นอกบ้านด้วยกัน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันด้วยความที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้และปล่อยลูกทิ้งไว้กับโทรทัศน์หรือโทรศัพท์ ทำให้ลูกโตมามีปัญหาความเฉื่อยชา หรือกลายเป็นเด็กติดเกม ควรปล่อยให้ลูกได้เล่นกับเพื่อน ๆ และทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในวัยเด็ก เช่น วิ่งเล่นกับเพื่อน ปั่นจักรยาน ก่อปราสาททราย หรืออ่านหนังสือภาพ เป็นต้น

2. ไม่สร้างกรอบให้ลูกมากเกินไป ลดความเข้มงวดลงบ้าง – เคล็ดลับง่าย ๆ วิธีสร้างนิสัยกระตือรือร้น ลดความเฉื่อยชา ในเด็ก บางครอบครัวที่ค่อนข้างเข้มงวดกับลูก ต้องอยู่ในระเบียบตลอดเวลาอาจทำให้ลูกเกิดความเครียดและไม่กล้าที่จะคิดหรือทำอะไรที่แปลกใหม่หรือสร้างสรรค์ ควรปล่อยให้ลูกได้มีอิสระบ้าง ถ้าอยากให้ลูกมีวินัยให้ลูกเรียนรู้ไปด้วยกันกับพ่อแม่ เช่นแม่ให้ลูกเก็บของด้วยการแข่งกันเก็บของที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อให้ลูกรู้สึกอยากเก็บของเล่นให้เข้าที่นั่นเอง ค่อย ๆ ให้ลูกเรียนรู้และสนุกกับกิจกรรมที่ทำไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่ดุด่าให้ลูกเก็บของให้เข้าเพราะสิ่งนี้สามารถสร้างความกดดันให้กับลูกได้

3. ให้ลูกมีส่วนร่วมในการเลือกเล่นสิ่งที่ชอบ – เคล็ดลับง่าย ๆ วิธีสร้างนิสัยกระตือรือร้น เพื่อลดการใช้โทรศัพท์หรือดูทีวีของลูกลง ควรสังเกตลูกว่าลูกชอบอะไร ให้ลูกเลือกว่าอยากเล่นอะไรบ้างที่นอกเหนือจากการใช้โทรศัพท์ เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์และไม่ทำให้ลูกติดกับการเล่นโทรศัพท์มากเกินไปนั่นเอง นอกจากนี้การใช้โทรศัพท์มากไปอาจทำลูกสายตาสั้นแต่เด็กได้ ควรให้ลูกได้มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ตัวเองสนใจ ได้ขยับร่างกาย อวัยวะ และออกมาเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ มากกว่าการอยู่ในห้องแคบ ๆ ดูทีวีหรือเล่นเกมโทรศัพท์

แนะนำวิธีสร้างนิสัยกระตือรือร้นในเด็กแบบง่ายๆ

ติดตาม เทคนิควิธีการดูแลลูก เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ การเลี้ยงลูก แม่และเด็ก ได้ที่นี้