joom October 29, 2020
การนอนของเด็กทารก ในแต่ละช่วงวัยและช่วงเวลา ที่คุณแม่ควรทราบ

               การนอนของเด็กทารก ในแต่ละช่วงวัยและช่วงเวลา ที่คุณแม่ควรทราบ จะมีความแตกต่างกันออกไป เพราะพวกเขาได้มีการเจริญโตตามวัย รวมไปถึงพัฒนาการต่าง ๆ ของทางด้านร่างกาย ซึ่งการนอนนั้นเมื่อเริ่มโตขึ้นเขาก็จะนอนกลางวันน้อยลง และทำกิจกรรมมากขึ้น ทำให้เราสามารถเลือกที่จะฝึกระเรียบวินัยของการนอนในแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสมกับตัวเขาได้ เพื่อให้ลูกน้อยของเราได้รู้จักเวลา ซึ่งก็เหมือนเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้พวกเขาเข้านอนอย่างเป็นระบบนั่นเอง โดยการนอนนั้นได้แบ่งออกเป็น 4 ช่วงวัยดังนี้

การนอนของเด็กทารกในวัยต่างๆ

วัยแรกเกิดถึง 3 เดือน-ในวัยนี้มักจะนอนเป็นส่วนใหญ่เพราะเขายังไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ จึงทำให้มีความแตกต่างในเรื่อง การนอนของเด็กทารก ในวัยนี้ค่อนข้างชัดเจนเลย ซึ่งใน 1วันทารกในช่วงนี้สามารถนอนได้ถึง 17 – 18 ชั่วโมงต่อวัน เพียงแค่จะตื่นมากินนมเท่านั้นเอง แต่ในเด็กบางรายอาจจะนอนไม่ถึงหรือนอนมากว่านี้ก็ได้

วัย 3 เดือน ถึง 6 เดือน-ถ้าจะพูดถึง การนอนของเด็กทารก ในวัยนี้นั้น เขาจะเริ่มปรับตัวได้แล้ว ทำให้ชั่วโมงในของการหลับนั้นลดน้อยลง ซึ่งมันจจะเป็นไปตามวัยของเขาเอง ซึ่งช่วงวัยนี้ เด็กทารกจะค่อยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเวลามากขึ้น ทำให้การทิ้งช่วงของการนอนนั้นเริ่มนานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

วัย 6 เดือน ถึง 9 เดือน-โดยในวัยนี้นับว่าเวลาของการนอนก็จะเริ่มเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งพวกเขาจะนอนกลางวันเพียง แค่ วันละ 2 ครั้งเท่านั้น หรือในเด็กบางคนบางวัน อาจจะนอนเพียงแค่ครั้งเดียว ซึ่งเราเองก็ไม่อาจจะที่คาดเดาอะไรได้เลย เพราะขึ้นอยู่ในกิจกรรมที่ทารกน้อยของเราได้ทำนั่นเอง แต่การนอนก็ยังใช้เวลาอยู่ที่ 3 – 4 ชั่วโมง ส่วนช่วงกลางคืนก็สามารถนอนยาวปกติ

วัย 9 เดือน ถึง 12 ปี-นับว่า การนอนของเด็กทารก ที่เข้าสู่ 9 เดือนจนถึง 1 ปีนั้น ชั่วโมงในการของพวกเขาก็จะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวัน เนื่องจากร่างกายได้มีพัฒนาการที่เกี่ยวกับการยืน การเดิน รวมไปถึงความอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบตัว ทำให้เวลาของการนอนกลางวันจะเหลือเพียง แค่ 1 -2 ชั่วโมงเท่านั้นเอง ส่วนในเวลากลางคืน สามารถหลับยาวได้โดยไม่จำเป็นต้องตื่นมากินนมเลย

การนอนของเด็กทารก ในวัยต่างๆ

ติดตามบทความ แม่และเด็ก เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ การเลี้ยงลูก เทคนิควิธีการดูแลลูก ได้ที่นี้

แนะนำ วิธีรับมือกับเด็กแรกคลอด จนถึง 3 เดือน ที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ต้องรู้ !!