ชมลูกแบบไม่โอเวอร์

joom May 18, 2021

เด็กทุกคนต้องการคำชมจากพ่อแม่ เพราะคุณคือคนที่ใกล้ชิดเขามากที่สุด หากคุณไม่เอ่ยปากชมเขาเลย เด็กก็อาจจะต้องออกไปแสวงหาคำชมจากคนอื่น ซึ่งเด็กบางคนก็ไม่รู้วิธีที่เหมาะสม เพื่อจะทำให้เขาได้รับความสนใจ หรือได้รับคำชม ดังนั้นมาเป็นพ่อแม่ที่รู้จัก เทคนิคชมเชยลูก การแสดงออกซึ่งความรัก ด้วยการชมเชยลูกของคุณดูสิ แนะนำ เทคนิคชมเชยลูก การแสดงออกซึ่งความรัก ให้เขาภูมิใจ แบบไม่โอเวอร์ เทคนิคชมเชยลูกพ่อแม่ควรชมลูกต่อหน้า เด็กก็ชอบให้ชมเขาต่อหน้าคนอื่น เพราะเขาจะยิ่งได้หน้าได้ตา ดังนั้นคุณก็อาจจะหาโอกาสชมลูกต่อหน้าคนอื่นบ้าง แต่ทั้งนี้ก็ควรจะชมแต่พอดี เพราะหากคุณชมจนโอเวอร์ เด็กก็จะยิ่งอาย เพราะรู้สึกว่าพ่อแม่ตนขี้โอ่ ชมลูกตนเองเพื่ออวดคนอื่น หรือทำเหมือนเขาเป็นเด็กเล็ก ๆ ที่อยากได้รับคำชม ซึ่งหากคุณทำแต่พอดี ก็จะทำให้เด็กรู้สึกดี ซึ่งคุณอาจจะชมเขาต่อหน้าคนที่รู้จักอย่างเหมาะสม เช่น -ชมต่อหน้าเพื่อนสนิทของคุณ -ชมต่อหน้าญาติ ๆ -ชมต่อหน้าพี่หรือน้อง -ชมต่อหน้าครูอาจารย์ -ชมต่อหน้าเพื่อนของเขา (แต่ทั้งนี้ต้องรู้จักพูดชมเพื่อไม่ให้เพื่อนของลูกหมั่นไส้ด้วย) เทคนิคชมเชยลูกพ่อแม่ควรชมลูกในเรื่องที่เขาคาดไม่ถึง การที่คุณชมในเรื่องที่ลูกไม่คาดคิดว่าจะชม ก็จะทำให้เขารู้สึกดี และเกิดกำลังใจ คิดว่าพ่อแม่นี่ช่างเอาใจใส่ และแม้คนอื่นจะไม่ชื่นชมเขาเลย แต่คุณกลับชมเขา เขาก็ย่อมจะรู้สึกประทับใจ เช่นคุณอาจจะชมในเรื่องที่ไม่ค่อยจะมีใครชมเขา เช่น -ลูกเป็นเด็กดีนะ เพราะลูกรักสัตว์ รักหมารักแมวเสมอ -ลูกให้อภัยคนอื่นได้เสมอ นี่แหละข้อดีของลูก -ลูกเป็นเด็กที่น่ารักมาก […]