joom March 16, 2021
6 ข้อดีที่พ่อแม่ควร ส่งเสริมการอ่านให้ลูกน้อย ตั้งแต่ยังเล็ก

แม้ลูกน้อยของคุณจะยังอ่านหนังสือไม่คล่องเพราะยังเด็กเกินไป แต่คุณก็ควร ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน ตั้งแต่ยังเล็ก  เพื่อให้เขามีนิสัยรักการอ่าน ไม่ปฏิเสธการเรียนในห้องและนอกห้อง ซึ่งทั้งสองแบบต่างก็ต้องมีหนังสือเป็นสื่อให้ความรู้ทั้งนั้น และนี่คือ 6 เหตุผลดี ๆ ที่พ่อแม่ควร ส่งเสริมการอ่านให้ลูกน้อย มีอะไรบ้าง มาดูกัน

ส่งเสริมการอ่านให้ลูกน้อย ตั้งแต่ยังเล็ก มีข้อดีคือ ช่วยฝึกสมาธิให้เด็ก

ส่งเสริมการอ่านให้ลูกน้อย ตั้งแต่วัยเด็ก ดีอย่างไร

ส่งเสริมการอ่านให้ลูกน้อยตั้งแต่ยังเล็ก มีข้อดีคือ ช่วยฝึกสมาธิให้เด็ก เมื่อเด็กอ่านหนังสือ จิตใจและสมองของเด็กจะจดจ่ออยู่ที่ตัวหนังสือที่อ่าน ดังนั้นช่วงนี้เองจึงเกิดสมาธิ และสมาธินี้ก็จะช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างเต็มที่ทันที และไม่เกิดความสับสนว้าวุ่น

ส่งเสริมการอ่านให้ลูกน้อยตั้งแต่ยังเล็ก มีข้อดีคือ ช่วยทำให้ความจำดี ยิ่งเด็กอ่านมากก็จะยิ่งทำให้ความจดจำของเขาดีขึ้น เพราะเหมือนเขาได้ทบทวนเนื้อหาบ่อย ๆ ก็จะเกิดการจดจำได้อย่างแม่นยำ

ส่งเสริมการอ่านให้ลูกน้อยตั้งแต่ยังเล็ก มีข้อดีคือ เปิดโลกทัศน์ให้เด็ก บางครั้งเด็กอาจไม่รู้บางเรื่องจนเขาได้มาอ่านมาเจอนี่แหละ ซึ่งการอ่านถือว่าเป็นการเปิดมุมมองโลกใบใหม่ หรือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เด็ก และบางทีเขาอาจพบว่าเขาเจอสิ่งที่ชอบหรือใช่จากเรื่องที่อ่านนั่นเอง

ส่งเสริมการอ่านให้ลูกน้อย ตั้งแต่ยังเล็ก มีข้อดีคือ พัฒนาทักษะทางภาษาให้ลูกน้อย

ส่งเสริมการอ่านให้ลูกน้อยตั้งแต่ยังเล็ก มีข้อดีคือ พัฒนาทักษะทางภาษาให้ลูกน้อย เด็กที่อ่านมากย่อมได้เปรียบทางการใช้ภาษามากกว่าเด็กที่ไม่ค่อยได้อ่าน ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเด็กที่อ่านเยอะ ๆ ก็มักจะมีการใช้ภาษาที่ดี สละสลวย ถูกต้อง เขียนคำสะกดคำได้ถูก ผิดกับเด็กที่อ่านน้อย แม้คำง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันก็ยังเขียนผิด เช่น การใช้คำง่าย ๆ อย่างคำว่า “คะ” และ “ค่ะ” ที่เรามักพบว่าในสมัยนี้มีคนใช้ผิดกันมากจนน่าตกใจ

ส่งเสริมการอ่านให้ลูกน้อยตั้งแต่ยังเล็ก มีข้อดีคือ ช่วยพัฒนาสติปัญญาในเด็ก การอ่านทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทางสติปัญญา หากเขาอยากรู้มากเก่งมาก ก็ต้องเน้นการอ่านให้มากขึ้น และหนังสือยังเป็นเครื่องมือที่หยิบจับง่าย เด็กจึงสามารถพกพาหนังสือไปกับเขาได้ทุกที่ ทำให้เขาได้เสพความรู้อยู่เสมอ 

ส่งเสริมการอ่านให้ลูกน้อยตั้งแต่ยังเล็ก มีข้อดีคือ พัฒนาเรื่องความเข้าใจให้เด็ก แม้ว่าเด็กโตอาจคิดว่าตนเองรู้เรื่องนี้ดีแล้ว แต่เมื่อเขาได้อ่านมากขึ้น ย่อมจะเกิดความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นด้วย ดังนั้นการอ่านจึงช่วยทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความเห็นอกเห็นใจ และไม่รู้สึกไม่พอใจเมื่อมีคนเห็นต่าง 

คุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน สามารถติดตาม เทคนิควิธีการดูแลลูก เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ พัฒนาการเด็ก แม่และเด็ก ได้ที่นี้ และในวันนี้ต้องขอขอบคุณ เทคนิคดีๆ ในการเลี้ยงลูกจาก SlotXD ด้วยค่ะ