joom November 15, 2020
ข้อดีของการฝึกลูกทำงานบ้าน

คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลายๆ ท่าน แล้วกำลังพยายามที่จะฝึกฝนให้ลูกได้ใช้เวลาว่างจากการเล่น หรือสำหรับลูกในวัยเรียน ก็ใช้เวลาหลังเลิกเรียนให้ได้ช่วยทำงานบ้านเล็กๆ น้อยๆหมุนเวียนกันทำ หรือทำร่วมกัน ภายในครอบครัว ก็ถือว่าเป็นเหมือนการทำกิจกรรมร่วมกัน และยังเป็นการสอนให้ลูกๆได้รู้จักการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ ทำให้ลูกได้รู้จักหน้าที่รับผิดชอบและยังมี ข้อดีของการฝึกลูกทำงานบ้าน อื่นๆที่แฝงที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะนึกไม่ถึงเลยก็ได้

รวม 4 ข้อดีของการฝึกลูกทำงานบ้าน

รวม 4 ข้อดีของการฝึกลูกทำงานบ้าน

ข้อดีของการฝึกลูกทำงานบ้าน ข้อที่1 การที่ลูกมีหน้าที่รับผิดชอบได้ทำงานบ้าน จะทำให้ลูกมีความนับถือตัวเอง หากได้พยายามทำงานบ้านนั้นๆผ่านลุล่วงไปด้วยดี เหมือนประสบความสำเร็จ จะทำให้ลูกรู้สึกอยากจะทำอีกในวันต่อๆไปแล้ว และแสดงถึงการสามารถจะพึ่งพาตัวเองได้ สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้

ข้อดีของการฝึกลูกทำงานบ้าน ข้อที่ 2 การให้ลูกได้ทำงานบ้าน เป็นการสอนให้ลูกรักความสะอาด และความเป็นระเบียบวินัย อย่างหนึ่งที่ลูกจะได้คือการจัดเก็บของได้มีระเบียบมากขึ้น การทิ้งเศษขยะ ซองขนม ขวดนม ขวดน้ำ เมื่อกินเสร็จจะรู้ว่าควรจะนำไปทิ้งใส่ถังขยะ หรือแม้แต่อุปกรณ์การเรียน ก็จะเป็นระเบียบมากขึ้น

ข้อดีของการฝึกลูกทำงานบ้าน ข้อที่ 3 การได้ทำงานบ้านร่วมกันจะสร้างความอบอุ่นในครอบครัว และทำให้ลูกรุ้ถึงวิธีการทำงานเป็นทีม หากสามารถทำงานเป็นทีมได้ก็ส่งผลดีต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง รู้จักช่วยเหลือคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี เช่น เพื่อนบ้าน เพื่อนที่โรงเรียน คุณครู ซึ่งพัฒนาการที่ดีต่างๆของลูกก็เริ่มจากครบครัวที่อบอุ่นนั่นเอง

ข้อดีของการฝึกลูกทำงานบ้าน ข้อที่ 4 การฝึกให้ลูกทำงานบ้านให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถึงแม้ว่าผลงานที่ดะไม่ได้สะอาด 100% แต่ถ้างานสำเร็จลุล่วงก็ต้องมีคำชมเชย และให้คำแนะนำเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ลูกรู้สึกภาคภูมิใจ กับการทำภารกิจเหล่านี้จนเสร็จ และในบางวันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อให้ลูกได้ลองทำงานบ้านอย่างอื่นบ้าน

ข้อดีของการฝึกลูกทำงานบ้าน มีหลายอย่างที่ดีต่อเด็ก

การฝึกลูกทำงานบ้าน ก็ควรจะแบ่งงานให้ชัดเจน สร้างแรงจูงใจ เพื่อที่ลูกเต็มใจที่จะทำงานบ้าน และคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะสร้างบรรยาการในการทำงานที่ไม่เคร่งเครียด

ติดตามบทความ แม่และเด็ก เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ การเลี้ยงลูก เทคนิควิธีการดูแลลูก ได้ที่นี้

แนะนำ 3 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความ STRONG บอกเลยว่าพ่อแม่มือใหม่ห้ามพลาด