joom December 1, 2020
การสังเกต ว่าลูกเราเป็น เด็กออทิสติก หรือไม่

            ออทิสติก (Autistic) เป็นความบกพร่องของพัฒนาการเด็กที่แสดงอาการออกมาตั้งแต่ยังเป็นทารก ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติในการเลี้ยงดู แต่เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง ซึ่ง เด็กออทิสติก มักมีอาการลมชัก ไข้สูง หรือมีคลื่นสมองผิดปกติ ต้องรับยาทันที

ลักษณะ อาการ เด็กออทิสติก

           สมอง เด็กออทิสติก มีลักษณะผิดปกติสองแห่ง คือสมองส่วนที่ควบคุมความจำ อารมณ์ และแรงจูงใจ กับสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย  ส่งผลถึงความบกพร่องของพัฒนาการด้านสังคมและภาษาพูด ทำให้เด็กมีอาการหรือแสดงพฤติกรรมที่ซ้ำๆ  

            สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งได้ลูกน้อยเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว ควรสังเกตลูกของคุณตั้งแต่วัยทารก ว่าเขาสบตากับพ่อแม่หรือสบตาคนอุ้มหรือไม่ เพราะ เด็กออทิสติก จะแสดงอาการไม่สบตาใคร ร้องไห้งอแงเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเกิดเสียงก็จะไม่แสดงอาการหันไปตามเสียง หรือไม่เล่นกับเสียง

            หลังจากนั้น ช่วงสองขวบปีแรกถ้าเด็กปกติจะเริ่มหัดพูด แต่เด็กออทิสติกจะไม่ยอมพูด หรืออาจพูดออกมาเป็นคำแล้วหยุดพูด หากคุณสอนเขาให้พูด เด็กออทิสติกจะพูดตามได้แต่ไม่ทราบความหมาย และมักมีอาการพูดทวนคำซ้ำๆ แทบไม่สนใจคนรอบข้าง และสนใจเฉพาะของเล่นบางประเภท  เวลาเล่นอะไรก็เล่นคนเดียว ชอบทำอะไรซ้ำเดิม ไม่สนใจฟังเสียงเรียกของคุณพ่อคุณแม่ และยังมีอาการไม่สบตากับใครเช่นเดิม

            เด็กออทิสติก มักจะเป็นเพศชายมากกว่าหญิงถึงสี่เท่า ในช่วงสองถึงสามขวบ เด็กจะมีปัญหาเรื่องการพูด หรือการสื่อความหมายและการใช้ภาษา ยิ่งโตขึ้นในวัยสี่ถึงห้าขวบ เด็กออทิสติกจะแสดงอาการแยกตัวออกจากคนอื่นมากขึ้น และชอบอยู่กับผู้ใหญ่มากกว่าเพราะเขาไม่รู้จักวิธีเล่นกับเพื่อน นอกจากนี้ เด็กออทิสติกส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 75-80 มักเป็นเด็กปัญญาอ่อนด้วย มากกว่านั้น อาการของเด็กออทิสติกที่น่าห่วงใยมากก็คือ ไม่รู้จักปกป้องตัวเองจากอันตราย ซึ่งจะเป็นเช่นนั้นไปจนตลอดชีวิต       

ลูกมีอาการเข้าข่าย เด็กออทิสติก ขอให้ตั้งสติดีๆ แล้วนำลูกไปพบแพทย์

            เมื่อคุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกมีอาการเข้าข่าย เด็กออทิสติก ขอให้ตั้งสติดีๆ แล้วนำลูกไปพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการกระตุ้นหรือส่งเสริมพัฒนาการลูกออทิสติกโดยเร็ว เพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นวิธีที่ดีที่ช่วยสังเกตลักษณะอาการหรือพฤติกรรมต่างๆ ของลูกได้อย่างใกล้ชิดและชัดเจน และแม้ว่าลูกของคุณอาจเป็นเด็กออทิสติก แต่อย่าลืมว่า คุณพ่อคุณแม่ก็ยังมีโอกาสช่วยเหลือลูกพร้อมไปกับแพทย์เพื่อช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเขาให้ดีขึ้น หรือใกล้เคียงกับเด็กปกติมากที่สุดได้

ติดตาม เทคนิควิธีการดูแลลูก เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ พัฒนาการเด็ก แม่และเด็ก ได้ที่นี้

แนะนำ สาเหตุลูกอ้วน เกินมาตรฐาน ที่คุณแม่หลายๆ ท่าน มองข้าม