joom December 21, 2020
ส่วนสำคัญ ในการดูแลลูกคือ ความเข้าใจของพ่อแม่ ครอบครัวถึงจะมีความสุข

               ทำไม ความเข้าใจของพ่อแม่ คือส่วนสำคัญในการดูแลลูก เพราะถ้าเราเข้าใจในตัวลูกของเราได้อย่างแท้จริง จะทำให้เราและเขามีความสุขไปพร้อม ๆ กัน นั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียน การเล่น รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาแต่จะทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะเข้าถึงความรู้สึกของลูกของเหล่าอย่างถ่องแท้ เพราะความเข้าใจบางทีมันก็ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมาเหมือนกัน

ความเข้าใจของพ่อแม่ สำคัญเสมอ

               เพราะ ความเข้าใจของพ่อแม่ มักจะอยู่เหนือความรู้สึกเสมอ เนื่องจากว่าเรื่องบางอย่างไม่สามารถใช้ความรู้สึกเป็นสิ่งตัดสินใจได้ ซึ่งเด็กบางคนก็ไม่เปิดโอกาสให้เราได้สัมผัสสิ่งนี้เลย แต่ถ้าหากเปล่าไว้นานจนเกินไป ก็อาจจจะแปรเปลี่ยนเป็นความเข้าใจที่ไม่ดีแต่กันได้ ซึ่งมันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตสำหรับเราและลูก รวมไปถึงความสัมพันธ์อื่น ๆ ที่ไม่ค่อยดีตามมา

               โดยพ่อแม่บางคนก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งนี้ ว่าแท้จริงแล้ว ความเข้าใจของพ่อแม่ ที่มีต่อลูกของเรานั้นว่ามันคืออะไร ทำไมมันถึงมีความสำคัญต่อคนในครอบครัวมากนัก ซึ่งพ่อแม่ประเภทนี้มักจะใช้ความรู้สึกตัวเองเป็นหลัก และไม่คำนึงถึงความรู้สึกของลูกตัวเองเลย เพราะคิดว่าสิ่งที่ตนเองเลือกนั่นย่อมดีเสมอ  แต่นั้นจะทำให้เด็กรู้สึกกดดันอีกทั้งยังไม่มีความสุขในสิ่งที่เขาทำ จะทำให้ความเข้าใจของเรากับลูกนั้นอาจจะลดลงได้ หรือกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีย้อนกลับมา

ความเข้าใจของพ่อแม่ สำคัญเสมอ

               แต่ผิดกลับพ่อแม่บางคนที่มี ความเข้าใจของพ่อแม่ ในตัวลูก และพวกเขาจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะไม่ต้องตั้งความหวังและรับความกดดันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียน การคาดหวังในคะแนนสอบ หรือ การเลือกทางเดินของลูกในอนาคต เพื่อตามความฝันของพวกเขา เพราะถ้ามีความเข้าใจในตัวลูกอย่างลึกซึ่งแล้ว เราจะสามารถรับรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาได้ จะทำให้เรารู้ว่าลูกของเราเขาชอบอะไรมากที่สุด อยากจะเป็นอะไรมากที่สุด และรวมไปถึงความสัมพันธ์ในครบครัวที่ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกัน เพียงใช้ความรู้สึกตัดสิน

ติดตาม เทคนิควิธีการดูแลลูก เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ พัฒนาการเด็ก แม่และเด็ก ได้ที่นี้

บทความแนะนำ ลูกเข้าสู่วัยรุ่น ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ พ่อแม่ต้องดูแล และใส่ใจเป็นพิเศษ